Коли виникає необхідність розширювати свій бізнес, просуваючи його в різних країнах, найважливішим фактором стає якість комунікації, і цим не можна нехтувати. Розвиток інтернет-технологій призвів до того, що багато компаній сьогодні працюють онлайн. Отже, для будь-кого, хто захоче докладніше дізнатися про продукт або компанії, інтернет стає зразковим джерелом інформації. Будь-яка компанія, яка хоче освоїти нові території, повинна регулярно оновлювати свій корпоративний сайт та іншу документацію, розміщену онлайн, щоб ця інформація була актуальною і достовірною.

Зростаюча потреба в перекладі в державному секторі призвела до того, що стали розроблятися спеціальні перекладацькі рішення. Вони використовуються для аналізу та збору інформації для цілей оборони і розвідки. З іншого боку, існують і інші державні організації, які повинні здійснювати ефективну комунікацію в різних сферах. Оскільки кількість інформації, яку необхідно обробляти, зростає дуже швидко, зростають і вимоги до швидкості роботи з даними, і ефективні перекладацькі рішення набувають критичного значення. Компанії, що спеціалізуються на перекладацьких рішеннях для державних організацій допомагають їм забезпечити ефективну роботу з текстами на будь-якій мові.

Крім цього, державні органи також потребують перекладацьких продуктів, які допомогли б приймати критично важливі рішення, надаючи швидкий доступ до всієї значущої інформації з того чи іншого питання, а також пошук та оцінку інформації в неструктурованих масивах даних. Коли в цей процес включаються системи автоматизованого або миттєвого перекладу, виникає можливість перекладати сайти, блоги, документи та інші види вмісту дуже швидко. Лише найбільш важливі документи будуть надсилатися професійному перекладачеві для більш детального аналізу та перекладу. Ключові слова, які генеруються у процесі автоматичного перекладу, істотно полегшують пошук потрібної інформації.

Компанії, що спеціалізуються на глобальному інформаційному менеджменті, вийшли на ринок з орієнтованими на державні органи інструментами і програмним забезпеченням для швидкого перекладу. Також існують і інструменти, які полегшують роботу лінгвістів і перекладачів, підвищуючи її продуктивність. Ці рішення можуть бути легко інтегровані в існуюче програмне забезпечення і допомагають різним організаціям знизити витрати на обробку інформації. Системи автоматичного перекладу для державних організацій можуть бути інтегровані в різні види діяльності. Їх застосовують для спілкування в інтернет-конференціях, розпізнавання сканованих текстів, моніторингу інформації в мережі, багатомовного пошуку та інших подібних завдань.

Ще одна ключова причина, яка обумовить потребу в перекладацьких рішеннях для державних організацій — це брак кваліфікованих перекладачів. Навіть якщо в штаті організації є кілька співробітників, що працюють перекладацькій сфері, може з’явитися необхідність швидко обробити обсяг даних, що перевершує їх можливості. Системи автоматичного перекладу допоможуть передати значення кожного речення тексту, мінімізувавши помилки і зробити інформацію доступною для всіх.