Якщо говорити про галузі технічних перекладів, то необхідно відзначити той факт, що найчастіше потрібне виконання письмових перекладів, а не усних. Письмовий технічний переклад може мати на увазі переклад документації, а також спеціалізованих статей. Але не тільки переклад наукової літератури може зацікавити замовника. Він може також побажати отримати письмовий переклад анотацій, інструкцій до яких-небудь технічних приладів.

Технічний переклад має свої особливості. Ці тексти насичені формулами, термінами. Йде «гонитва» не за красою і довжиною фраз, а за їх інформативністю. Тому пропозиції повинні бути логічно вибудувані, щоб зміст сказаного було легше зрозуміти, вловити. Виходячи з цього, перекладачі, які обрали своєю спеціалізацією технічний переклад, повинні вміти оперувати еквівалентами іноземних термінів, роблячи натиск на конкретній ділянці тексту.

Письмовий технічний переклад ділиться на декілька видів. Залежно від випадку може знадобитися реферативний переклад, повний переклад, переклад-анотація, переклад заголовків науково-технічного тексту.

У роботі над письмовим перекладом необхідно залучати різні технічні словники, причому найчастіше це повинна бути вузькоспеціалізована література, в якій можна знайти потрібне поняття, що пояснює зміст сказаного. Виділяти для початку потрібно загальний зміст науково-технічного тексту, щоб, спираючись на ці дані, шукати російськомовні еквіваленти іноземних слів, беручи до уваги контекст.

Найчастіше у фахівців-перекладачів замовляють переклад програмного забезпечення. Такі матеріали також можна віднести до галузі технічного перекладу. Знадобитися може і переклад різних керівництв, без яких неможливо зрозуміти будову приладів, налагодити роботу техніки.

Тільки письмове виконання перекладу стане гарантією того, що отримана в ході роботи інформація буде зафіксована. А це означає, що дані технічного перекладу можна буде використовувати не один раз. При бажанні можна звертатися до всього тексту в цілому або ж працювати з певною ділянкою. Але для того щоб організувати текст, перекладачеві важливо вміти працювати не лише з програмами текстового редактора. Також має сенс освоїти комп’ютерні коректорські програми, графічні редактори. Адже найчастіше науково-технічні тексти являють собою не просто нагромадження пропозицій, включають вони і такі графічні об’єкти, як графіки, таблиці. У тексті можуть зустрічати формули, розгорнуті вирішення завдань і так далі. Все це перекладач повинен уміти розташовувати в тексті, роблячи вихідний документ максимально наближеним і за стилем, і за структурою до іншомовного оригіналу. Тому найчастіше замовляють виконання технічного перекладу не одного фахівця, а звертаються в бюро перекладів. Тому що крім професіоналів, яким можна доручити роботу над текстом, у бюро перекладів можна замовити виконання верстки документа, щоб розташувати графічні об’єкти, не спотворюючи їх сенс і подобу.

Джерело: бюро технических переводов «У Миши».